Projectbeheer

Met onze activiteiten als gedelegeerd bouwheer richten wij ons op projecten vanaf 750.000€. Deze dienstverlening is een antwoord op de behoefte van bouwheren om een permanente professionele vertegenwoordiger te hebben op de werf. Bovendien lopen de besparingen voor de bouwheer op tot 20%, afhankelijk van de grootte van de werf. De voordelen voor de architect zijn legio : permanent toezicht, professionele partner op de werf, administratie wordt overgenomen en voorbereid. Ook in het kader van de Wet op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen vervullen wij een belangrijke rol naar architect en bouwheer toe.

 

De taken van een gedelegeerd bouwheer kunnen uitgebreid zijn.

 • verzamelen en opstellen van het bouwprogramma van de klant
 • samenstellen van een bouwteam
 • voorzitten van het bouwteam
 • opstellen van timing
 • toetsen van ontwerpen aan het bouwprogramma en vingerende wetgeving
 • monitoring van het budget
 • coördinatie omtrent de veiligheid
 • leiding van de werken
 • opsplitsen van de werken tot logische percelen
 • aanbesteding van de verschillende percelen
 • opvolging van de werken
 • oplevering van de werken
 • samenstellen van de postinterventie dossier

 

Samen met de opdrachtgever wordt het pakket van diensten samengesteld. Op basis hiervan wordt een raming van de benodigde uren opgesteld en een offerte opgemaakt.  De gedelegeerd bouwheer is een alternatief voor de werken die normaal ten laste van de bouwheer valt (contacten met overheden, nutsbedrijven, interne diensten, etc) en de piloot-aannemer. Deze dienst vervangt geenszins de activiteiten van de architect maar is eerder complementair hieraan. De gedelegeerd bouwheer is het aanspreekpunt voor alle partners in het bouwproces maar verdedigt de belangen van de bouwheer.

  Bekijk alle nieuwsberichten